Nieuw initiatief Tour de Heroes Inclusie(f)

Tour de Heroes Inclusie(f) is een onderdeel van Tour de Heroes.

Tour de Heroes is een en bijzonder initiatief dat de wielersport inzet om cohesie te creëren tussen jongeren met én zonder sociaal emotionele ontwikkelingsachterstand, of je nu arm of rijk bent, een West-Fries of Syriër. Door beide groepen uit hun comfortzone te laten treden, ontwikkelen ze zich enorm als persoon.

Het inclusie(f) van Tour de Heroes is dat er jongeren vanuit de bijstand of vanuit een vluchtelingen situatie nauw betrokken worden bij het project Tour de Heroes.

De Inclusie resulteert in sociale activering van deze doelgroep.

Naast de fysieke reis van Polen naar Nederland, brengt Tour de Heroes hen ook een mentale/emotionele ervaring.
Samen proberen we een prachtige prestatie neer te zetten om het zelfbeeld van de jongeren positief te beïnvloeden

Er is nog geen voorbeeldproject Inclusie(f) en dat willen we graag zijn zodat dit project kan dienen voor een grotere doelgroep.
Het (speciaal-) onderwijs en de families van de deelnemers dragen dit project op handen omdat Tour de Heroes nog meer “het verschil” kan gaan maken.

Tour de Heroes Inclusie(f) richt zich op deelname van statushouders en jongeren uit bijstandsgezinnen.

We willen dat de jongeren die vanuit het Wijkteam/Artsenpraktijken (uit de dorpen in het Noord-Hollandse West Friesland) naar ons zijn doorverwezen, inspireren en laten deelnemen aan deze fietstocht om ze de mogelijkheid te geven zich te onderscheiden en te werken aan een positief zelfbeeld.  We organiseren het project niet alleen voor de doelgroep, maar ook voor hun omgeving (school, gezin en fiets buddy’s).

We zien dat deze groepen zich niet aanmelden bij Stichting Award Opmeer en met dit project zullen we er zorg voor dragen dat er 20% van de buddy’s en deelnemers vanuit deze achtergrond gaan deelnemen aan dit project.

Doel Groep

Tour de Heroes Inclusie(f) junior.
Ook de jongere toekomstige deelnemers (12-14 jaar) krijgen de gelegenheid om met Tour de Heroes mee te op te doen en het te ervaren, door de laatste twee etappes van de Tour mee te fietsen.

We willen de deelnemers van Tour de Heroes Inclusie(f) bereiken?
Scholen, gemeentes, jeugdzorg instellingen, familie, vrijwilligers en deelnemers van de Award Opmeer worden tijdens het project via een dagelijkse vlog op de hoogte gehouden.
Vanuit het Noord Hollands dagblad rijdt er vanaf Polen een verslaggever mee, dus hij beschrijft de dagelijkse ontwikkelingen in het Peloton en daarbuiten. Op de site zal er een dagelijks verslag komen voor diegene die alle foto’s en ontwikkelingen willen volgen. Een journaalachtig bericht zal worden uitgezonden, dagelijks om 20.00 uur. De deelnemers worden geworven via school en zorginstellingen

De reden dat we deze groepen benaderen zijn;

  • Vraag van de doelgroep zelf
  • Aanpak eenzaamheid onder de doelgroep
  • Doorstroming naar de Award Opmeer
  • Meer betrokkenheid creëren in de hun eigen leefomgeving
  • Actieve participatie met leeftijdsgenoten in hun eigen dorp

Doelstelling:

Aandacht voor de jongeren die niet makkelijk meekomen in de samenleving en langzaam maar zeker ook van de sportclub zijn verwijderd omdat de belevingen op verschillende scholen anders zijn.
Het integreren van deze kwetsbare groep in de talrijke projecten die vooral de gemeente Opmeer rijk is, is het belangrijkste effect.
Daarbij cohesie creëren tussen verschillende groepen jongeren (met/zonder een achterstand situatie).

Deelnemers een bijdrage laten leveren aan de samenleving door ze te enthousiasmeren en deel te laten nemen aan diverse andere projecten.
Zo leiden we de deelnemers van Tour de Heroes Inclusie(f) naar de Award + om ze sterker te maken en nog meer zelfvertrouwen op te krijgen.
Bij het project Tour de Heroes moet iedere deelnemer “Finishen” en dit woord heeft een brede betekenis. Finishen om trots te zijn op de prestatie die geleverd is.

Finishen om trots te zijn dat kwetsbaarheid geen belemmering meer is om “mee” doen. Finishen in de zin van “ik hoor er ook bij”.