Identiteit

Identiteit Merk “Tour d’ Heroes”

Visie
We kunnen mensen met een sociale achterstand op jonge leeftijd helpen door ze actief te laten deelnemen aan een project waarbij ze een prestatie neer zetten die hun zelfbeeld positief beïnvloed en waar ze een veilige plek te verwerven.

Missie
We willen Jongeren vanuit het Voortgezet Speciaal Onderwijs, en/of die vanuit het Wijkteam/Artsen praktijken doorverwezen worden, inspireren en laten deelnemen aan deze fietstocht om ze de mogelijkheid te geven zich te onderscheiden en te werken aan een positief zelfbeeld.

Doelstellingen

  • Finishen
  • Cohesie creëren tussen verschillende groepen jongeren (Met / zonder een achterstand situatie)
  • Door dit project kennis delen over de toekomst?
  • Deelnemers een bijdrage laten leveren aan de samenleving door ze te enthousiasmeren en deel te laten nemen aan diverse andere projecten

”Plans are nothing, planning is everything”

Het merk “Tour de Heroes” onderscheidt zich als doelgroep
Gevers en donateurs associëren deze doelgroep/project met “busjes vervoer naar school”
Het vervoeren van deze kinderen/jongeren zit al 30 jaar in de hoofden van mogelijke gevers/donateurs

De sociale en psychologische factoren van geven aan onze deelnemers uit deze doelgroep zijn factoren van “Isolatie en vervreemding” van de samenleving

Er zijn in West-Friesland (7 gemeentes) 1500 jongeren tussen de 16-22 jaar die onderwijs genieten op het voortgezet speciaal Onderwijs

Vanuit deze scholen, veelal gesitueerd in Hoorn, zijn vragen gekomen om een project te ontwikkelen waar jongeren uit het Speciaal Onderwijs eenvoudig de “gewone” samenleving kunnen betreden.

Door het merk “Tour de Heroes” neer te leggen bij ouders van deze jongeren, onderwijzend personeel en bestaande fietsprojecten, geeft het project zichzelf een “”boost”.
Een “boost” waarbij een groep vrijwilligers snel geformeerd is. Een mix van onderwijzend personeel en jonge vrijwilligers (gemeente Opmeer) staat klaar om het project te ondersteunen.